Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Statistikk


Tittel År

Kjøp og salg av kvote kumjølk 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Kjøp og sal av kvote geitemjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Geografisk fordeling av kvotar og leveransar kumjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Geografisk fordeling av kvotar og leveransar geitemjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Fylkesoversikt produsentar, kvote og leveranse kumjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Strukturutvikling kumjølk

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Sal av kvote - kumjølk

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2002

Sal av kvote - geitemjølk

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2002

Kvotar og leveransar av kumjølk 1983-2002

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Kvotar og leveransar av geitemjølk1983-2002

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Kjøp av kvote ku- og geitemjølk

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2002

Geografisk fordeling av kvotar og leveransar kumjølk

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Geografisk fordeling av kvotar og leveransar geitmjølk

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Fylkesvis oversikt produsentar, kvotar, leveransar kumjølk

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Fylkesvis oversikt produsentar, kvotar, leveransar geitemjølk

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Salg av kumelkkvoter 2001

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2001

Salg av geitmelkkvoter 2001

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2001

Kjøp av kvote 2001 - Oversikt over mengde til fordeling i hvert fylke/region

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2001

Kjøp av kvote 2001 - Fylkes- og kommuneoversikt

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2001

Salg av kumelkkvoter ordinær salgsrunde 2000

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2000

Salg av kumelkkvoter, ekstraordinær salgsrunde 2000

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2000

Antall selgere og solgt mengde kumelk 1997-2000

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2000

Antall selgere og solgt mengde geitemelk 1997-2000

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2000

Salg av ku- og geitemelkkvoter

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon1999

Kjøp og salg av kvoter for ku- og geitemelk 1998

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon1998