Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Statistikk


Tittel År

Lagertall for reinkjøtt per 1. mars 2018

Publisert dato: 22.03.18
 2018

Levert fjørfe per anlegg januar 2018

Publisert dato: 28.02.18
Excel ikon2018

Lagertall for reinkjøtt per 1. februar 2018

Publisert dato: 20.02.18
 2018

Salg av økologisk kraftfôr 2017 - sammendrag

Publisert dato: 02.02.18
PDF ikon2018

Salg av kraftfôr 2017 - sammendrag

Publisert dato: 02.02.18
PDF ikon2018

Lagertall rein per 1. januar 2018

Publisert dato: 19.01.18
 2018

Potetlager per 1. januar 2018

Publisert dato: 09.01.18
 2018

Grønnsaklager per 1. januar 2018. Konvensjonell og økologisk vare.

Publisert dato: 09.01.18
 2018

Råvareforbruk til kraftfôr til husdyr i Norge 2017

Publisert dato: 06.03.19
PDF ikon2017

Innkrevd forskningsavgift på norske vegetabiler og honning omsatt i 2017

Publisert dato: 17.08.18
PDF ikon2017

Eggleveranser til listeførte eggpakkerier, kg per måned

Publisert dato: 07.08.18
 2017

Melk til lokal foredling (liter) i 2017, totalt og fordelt per fylke

Publisert dato: 27.04.18
 2017

Levert fjørfe per anlegg desember 2017

Publisert dato: 02.02.18
Excel ikon2017

Levert fjørfe per anlegg november 2017

Publisert dato: 02.02.18
Excel ikon2017

Salg av økologisk kraftfôr 4. kvartal 2017

Publisert dato: 31.01.18
PDF ikon2017

Salg av kraftfôr 4. kvartal 2017

Publisert dato: 31.01.18
PDF ikon2017

Lagertall reinkjøtt per 1. desember 2017

Publisert dato: 18.12.17
 2017

Levert fjørfe per anlegg okotber 2017

Publisert dato: 04.12.17
Excel ikon2017

Levert fjørfe per anlegg september 2017

Publisert dato: 04.12.17
Excel ikon2017

Lagertall for reinkjøtt per 1. november 2017

Publisert dato: 17.11.17
 2017

Salg av økologisk kraftfôr 3. kvartal 2017

Publisert dato: 16.11.17
PDF ikon2017

Salg av kraftfôr 3. kvartal 2017

Publisert dato: 10.11.17
PDF ikon2017

Grønnsaklager per 1. november 2017. Konvensjonell og økologisk vare.

Publisert dato: 09.11.17
 2017

Potetlager per 1. november 2017

Publisert dato: 09.11.17
 2017

Lagertall for reinkjøtt per 1. oktober 2017

Publisert dato: 19.10.17
 2017