Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Korrigert versjon av rapport: Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon

Rapporten om leiejord som ble publisert 1. juli, var dessverre beheftet med en feil i tallgrunnlaget for endringer i jordbruksarealet.

I figur 2 i vedlegg 3 som viser omfanget av jordbruksareal som ikke er i drift, kom det i utgangspunktet fram at det i fylkene Sør-Trøndelag, Østfold og Buskerud er registrert 100 000 dekar jordbruksareal som ikke er i drift. Disse tallene stemmer ikke. Ny figur er lagt inn i vedlegg 3 i ny versjon av rapporten. Henvisning til disse fylkene i rapportens kap. 4 og 5. er tatt ut i ny versjon.

Vi anbefaler dem som har lastet ned og lagret utgaven fra 1.7., å slette denne og laste ned rapporten på nytt.

Feilen har ingen konsekvenser for arbeidsgruppens vurderinger og konklusjoner.

Mer om temaet