Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordleigeprisar

Leiejord (Copyright: SLF)

Kvar vår undersøker Landbruksdirektoratet prisar på leige av jord til ulike føremål (beite og dyrking av korn, poteter, gras og grønsaker). Dei viktigaste jordbrukskommunane i landet rapporterer dei vanlegaste leigeprisane for sin kommune.