Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

I 2015 er boplikt for boligeiendommer opphevet i fem kommuner

Det er ikke lenger boplikt for ordinære boligeiendommer i kommunene Svelvik, Herøy, Søgne, Osterøy og Krødsherad. Landbruksdirektoratet innvilget kommunenes søknader om å oppheve forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (boplikt).

Øygårdsbruk, Risør (Copyright: Oskar Puschmann)

Slik forskrift kan bare fastsettes av kommunen når dette er nødvendig for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål. Behovet for boplikt er typisk i populære fritidsområder som på fjellet og ved sjøen, og hvor man erfarer at boliger blir kjøpt opp for å brukes til fritidsformål.

Landbruksdirektoratet har etter konsesjonsloven § 7, myndighet til å fastsette, endre eller oppheve forskrifter, etter søknad fra kommunene. Etter vår oppfatning skal den enkelte kommune ha stor innvirkning på spørsmålet om det skal fastsettes forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, eller om forskriften skal endres eller oppheves.

Ønsker ikke å bruke boplikten for å sikre helårs bosetting
Felles for de fem kommunene som har vedtatt å oppheve forskriften i 2015, er at de ikke lenger ønsker å bruke konsesjonsloven som virkemiddel for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsbolig. Disse kommunene ønsker heller å bruke andre virkemidler som for eksempel å legge til rette for boligbygging, eller de er prinsipielt imot boplikt. Osterøy og Søgne kommune har i tillegg opplyst at boplikt ikke er like nødvendig som før, i alle fall ikke i alle de områdene forskriften gjaldt for.

Larvik kommune innsnevret geografisk område for boplikt i 2015
I 2015 har Landbruksdirektoratet også fastsatt endret forskrift for Larvik kommune. Det geografiske virkeområde er i ny forskrift redusert til de områdene i kommunen hvor man mener behovet for boplikt er størst.

52 kommuner har forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i dag. Se oppdatert oversikt over disse kommunene. Du får se forskriften ved å klikke på kommunenavnet.

 

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet