Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å fordele inntil 60 millioner kroner i tilskudd til skogplanting.

Planting for klima (Copyright: Miljødirektoratet)

 

Koronaepidemien medfører store utfordringer for skogplantingen nå i vår. Planteskolene har produsert om lag 28 millioner skogplanter, men tilgangen på sertifiserte, utenlandske sesongarbeidere er sterkt redusert på grunn av grensekontroll og karantenebestemmelser.

Landbruks- og matdepartementet har derfor, gjennom omdisponering av midler, åpnet for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020, til sammen inntil 60 millioner kroner.

Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å administrere tildelingen.
– Det er naturlig nok stor interesse for når og hvordan denne tildelingen kommer, og vi kommer med nærmere praktisk informasjon om dette i løpet av denne uken, sier seksjonsleder Vibeke Tronstad Selnes i Seksjon skog i Landbruksdirektoratet.

Foto på forsiden: Gerd Inger Aarnes

Mer om temaet