Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rapportere virkesomsetning

Tømmermåling på Femunden, Norsk Skogmuseum (Copyright: Anders Beer Wilse/Norsk Skogmuseum)

Virkesdatabasen er en landsomfattende database som inneholder opplysninger om tømmeravvirkning og trukket skogfond. Landbruksdirektoratet drifter databasen. Nedenfor kan du lese om hvordan virkesopplysningene skal rapporteres.

 • Tilgjengelighet og frister

 • Om virkesdatabasen

  Virkesdatabasen er en landsomfattende database som inneholder opplysninger om tømmeravvirkning og trukket skogfond. Den har flere formål:

  1. Gi de politiske myndighetene nødvendig oversikt over alt skogsvirke som blir hugget til foredling eller salg¹.
  2. Sikre trekk og innbetaling av skogfond.
  3. Grunnlag for FOU-avgift til Skogtiltaksfondet.
  4. Dokumentere at hogst blir utført på lovlig måte (Tømmerforordningen).

   

  Det er kjøper som er ansvarlig for å rapportere opplysningene til virkesdatabasen.

  ¹Gjelder ikke skogsvirke til å dekke behovet skogeieren har i egen jord- og skogbruksmessig virksomhet.

 • Rapportere småsalg og direktesalg

  Salg som ikke rapporteres av Skog-Data (PA eller Viken Skog) skal registreres elektronisk hos Landbruksdirektoratet. For å kunne registrere må du:

  • ha fått tildelt rettigheter til kjøper som er foretak med orgnr i Foretaksregisteret, eller
  • være skogeier med skogfondskonto (kun eget salg, for eksempel ved, juletre og pyntegrønt)

   

  Pålogging skjer via Altinn. Det anbefales å benytte lenken under Elektroniske tjenester som du blant annet finner oppe til høyre på denne siden. Denne lenken fører deg direkte videre til registreringsskjemaet etter at du har logget på.

  Når skogeier registrerer egen omsetning, vil skogeier være både kjøper og leverandør.

  Det skal benyttes skjema som er tilpasset kravene i Tømmerforordningen.

 • Ekstra innbetaling av skogfond

  Registrering av ekstra skogfond kan gjøres elektronisk:

  1. Skogeier kan gjøre dette selv elektronisk i skogfondssystemet.
  2. Kjøper må eventuelt melde dette inn som småsalg/direktesalg (se over). Benytt egen sortimentskode (74 - Skogfond) for å angi at det er ekstra innbetaling av skogfond. Volum og bruttoverdi skal ikke angis, mens de øvrige feltene må fylles ut. Du skal ikke registrere grunnlaget for ekstra skogfond, fordi dette er  informasjon som allerede er registrert.

   

  Du vil motta en e-post eller brev med informasjon om innbetaling. Dette sendes ut en gang i måneden, normalt rundt den 11.-12.

  Se også Ekstra innbetaling av skogfond under Spørsmål og svar om skogfond.

 • Rapportering for kjøpere som benytter PA (Pris/Avregning) ho...

  Skog-Data rapporterer opplysningene som ligger i PA videre til Landbruksdirektoratet.

  Skog-Data rapporterer også på vegne av Viken Skog..

 • Frist for å rapportere virkesdata

  Omsetningen skal rapporteres månedsvis etter hvert som hele eller deler av oppgjøret for det leverte virket forfaller til betaling¹). Fristene er normalt den 10. i måneden etter at oppgjøret fant sted²). Fristen gjelder opplasting av fil i ØKS (foreløpig bare Skog-Data AS) og manuell registrering via Altinn i ØKS. Viken Skog SA må avtale egne frister med Skog-Data.

  ¹) Se forskrift om skogfond §9, sjette ledd.

  ²) Det kan forekomme avvik. Kalender med eksakte datoer er tilgjengelig i tilknytning til det elektroniske registreringsbildet (via Altinn), se menyvalget Virkesdata > Planlagte kjøringer.

 • Frist for innbetaling av skogfond og FoU-avgift

  Fylkesmannen sender ut krav om innbetaling av skogfond og oversikt over FoU-avgift som skal settes av. Dokumentet blir sendt ut som vedlegg til e-post (RegningNr12345.pdf), og har 3 deler:

  1. Krav om Innbetaling av trukket skogfond. Denne skal betales, og betalingsfrist, beløp (skogfond) å betale og bankkontonummer står på siden.
  2. Påløpt FOU-avgift til Skogtiltaksfondet. Denne skal ikke betales nå. Samlet avgift for halvåret vil bli krevet inn etterskuddsvis den 15. februar og 15. august av Skogtiltaksfondet.
  3. Spesifikasjon, det vil si grunnlag for både trukket skogfond og påløpt FoU-avgift.
 • Omlegging av virkesdatabasen

  Den landsomfattende virkesdatabasen (VSOP) ble opprettet i 1994. Skog-Data driftet denne frem til Landbruksdirektoratet overtok driften fra og med mai 2015. Virkesdatabasen har etter dette inngått som en del av Landbruksdirektoratets fagsystemer for skogordninger (ØKS).

  De viktigste endringene som følge av omleggingen har vært:

  • Rapportering av direktesalg og småsalg skal registreres elektronisk hos Landbruksdirektoratet.
  • Krav om innbetaling av trukket skogfond blir sendt fra fylkesmennenes landbruksavdelinger.
  • All rapportering fra virkesdatabasen til SSB og andre skjer fra ØKS.
  • Tømmerstatistikk for egne analyser er tilgjengelig fra Landbruksdirektoratets sider.
  • Førstehånds support er Fylkesmannen i det fylket hvor avvirkingen har skjedd

   

  Ut over dette er frister og rutiner for å rapportere avvirkning slik den tidligere har vært hos Skog-Data.