Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

11 mill. kroner til skogsveier andre halvår

Landbruksdirektoratet har nå fordelt siste del av tilskuddsrammen til skogsveier. 11 mill. kroner er fordelt på de fylkene som har størst aktivitet. Det er tidligere tildelt 113 mill. kroner.

skogsvei (Copyright: NIBIO)

Det meldes om svært høy aktivitet og interesse for skogsveibygging i flere deler av landet. De fleste fylker har veiprosjekter i gang eller på vent.

Trøndelag er et av fylkene som har hatt stor veibyggingsaktivitet de siste årene. De melder at behovet er betydelig høyere enn midlene de disponerer. Oppgradering og nybygging av veier trengs for å drive et aktivt skogbruk.

Hedmark er landets største skogfylke, de har et skogsveinett på 12000 km – som utgjør 24 prosent av det samlede skogsveinettet i Norge. Veinettet her er langt på vei utbygd, men behovet for opprusting og vedlikehold desto større.

Landbruksdirektoratet har fordelt ekstrapotten til skogsbilvei for andre halvår 2018 på følgende måte:

Ekstramidler skogsvei og drift 2018

Fylke

Kroner

Østfold 

200 000

Oslo og Akershus

 

Hedmark

2 000 000

Oppland

 

Buskerud

1 300 000

Vestfold                                                                            

 

Telemark

 

Aust-Agder

 

Vest-Agder

800 000

Rogaland

 

Hordaland

2 000 000

Sogn og Fjordane

1 000 000

Møre og Romsdal

 

Trøndelag

3 200 000

Nordland

 

Troms

500 000

Finnmark

 

Sum

11 000 000

Skogeierne søker om tilskudd ved å sende søknadsskjema til kommunen der skogen ligger, kommunene vurderer søknaden og sender sin anbefaling videre til fylkesmannen som avgjør søknaden. Alle veier som nybygges eller opprustes skal i forkant være godkjent av kommunen.

Les mer om veitilskudd

 

Mer om temaet