Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fortsatt trøkk på tømmerkaier

Innen fristen 15. april hadde Landbruksdirektoratet mottatt 12 skisser til nybygging og ombygging av tømmerkaier. Av disse inviteres 6 av prosjektene til endelig søknadsrunde i 2019. Fristen for disse er 1. september.

Tømmerkai på Faleide i Stryn (Copyright: Landruksdirektoratet)

Samlet kostnadsoverslag i de 12 skissesøknadene var på i overkant av 290 mill. kroner, med et innmeldt tilskuddsbehov på litt over 195 mill. kroner. Årets tilskuddspott er på i overkant av 45 mill. kroner.

Ordningen med tilskudd til tømmerkaier ble etablert i 2012. Siden den gang har 25 prosjekter fått innvilget tilskudd og av disse er 15 ferdigstilt.

De 6 prosjektene som inviteres til å sende endelig søknad er:

  • Samnøy i Fusa kommune
  • Børøya i Hadsel kommune
  • Storskjæret i Steigen kommune
  • Salten verk i Sørfold kommune
  • Risøyhavn i Andøy kommune (tilleggssøknad)
  • Granvin bruk i Granvin kommune (tilleggssøknad)

Søknadsfrist er 1. september 2019.

 Tømmerkaier med tilskuddsøknad Foto: Landbruksdirektoratet

Foto på forsiden: Landbruksdirektoratet

Kontaktperson

Mer om temaet