Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pengene til tømmerkaier er fordelt

Landbruksdirektoratet har gitt 53,3 mill. kroner i støtte til bygging av tømmerkaier i 2019. De nye kaiprosjektene ligger i Nordland og på Vestlandet.

Tømmerkaier som har fått tilskudd i 2019:

  • Børøya (Hadsel kommune)
  • Storskjæret (Steigen kommune)
  • Samnøy (Fusa kommune)
  • Risøyhamn (Andøya kommune) – har fått innvilget tilleggssøknad
  • Drammensregionens virkesterminaler (Lier kommune) – har fått innvilget tilleggssøknad

30 kaiprosjekter siden starten i 2011
Siden ordningen med støtte til bygging av tømmerkaier startet i 2011, er det til sammen gitt tilskudd til nærmere 30 kaier, fra Drammen i sør til Lenvik i Troms. Kaiene som er bygd eller under planlegging og bygging, har en samlet byggekostnad på nærmere 700 mill. kroner. Av dette utgjør støtten fra staten omkring 340 mill. kroner.

Egersund hamn - ferdigstilt i 2019 Foto: Egersund hamn
Egersund hamn - ferdigstilt i 2019

Mange av kaiene dekker flere funksjoner, men tømmertransport har gjennom tinglyste bruksrettsavtaler prioritet på kaiene som har fått og får støtte.

Bidrar til økt aktivitet i kystskogbruket
– Om ikke tømmerkaiene sin fortjeneste alene, så har avvirkningen i mange av kystfylkene økt formidabelt de siste åra, sier seniorrådgiver Per Gjellan i Landbruksdirektoratet.

For kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark, har avvirkningen av gran doblet seg de siste ti åra, fra 1 mill. til 2 mill. kubikk per år. På Vestlandet har avvirkningen av gran nær på blitt 3-doblet i samme periode.

– Siden det til dels finnes lite lokal skogindustri langs kysten, så har selvsagt tømmerkaiene vært et viktig bidrag for å sikre avsetning, konkurransedyktige tømmerpriser og kostnadseffektiv transport av tømmeret til skogindustrien. Mye er nå bygd ut og vi nærmer oss en tilfredsstillende kaistruktur, men i noen områder er det nok fortsatt rasjonelt å etablere en ny tømmerkai før strukturen er komplett, avslutter Gjellan. 

Egersund hamn - under bygging Foto: Egersund hamn
Egersund hamn under bygging

 

Kontaktperson

Mer om temaet