Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Stor interesse for tømmerkai-tilskudd

Landbruksdirektoratet har mottatt tolv skisser til nybygging eller oppgradering av tømmerkaier. Åtte prosjekter inviteres videre til søknadsrunden som har frist den 15. august. I år ligger det 64 millioner kroner i tilskuddspotten.

Tilskudd til tømmerkaier ble etablert i 2012 og til nå har 20 tømmerkaier fått tilskudd. Per mai 2018 er 11 kaier ferdigstilte. Bevilgningen har økt de siste par årene. – Når vi får så mange aktuelle prosjektskisser i 2018 tyder det på at behovet fortsatt er stort, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet. Tømmerkaier er viktig infrastruktur som muliggjør økt satsing for kystskogbruket.

De åtte tømmerkaiprosjektene som bes om å sende fullstendig søknad er:

  • Lierstranda, Lier - Buskerud
  • Mosjøen - Nordland
  • Saudasjøen, Sauda - Rogaland
  • Håjem, Skodje - Møre og Romsdal
  • Orkanger - Trøndelag
  • Marøystrand, Nærøy kommune - Trøndelag
  • Samnøy, Fusa - Hordaland
  • Kvammen, Fjaler – Sogn og Fjordane

Søknadsfrist er 15 august
De som nå mottar brev om at de går videre, skal levere fullstendig søknad innen 15 august.

Les mer om tilskudd til tømmerkaier

Tømmerkai i Faleide, Stryn Foto: Landbruksdirektoratet

 

Foto på forsiden: Landbruksdirektoratet

Kontaktperson

Mer om temaet