Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kartlegging av foryngelse og miljøhensyn

Skogsbilvei (Copyright: Colourbox)

Som et ledd i oppfølgingen av skogpolitikken har Landbruks- og matdepartementet (LMD) lagt vekt på å etablere gode systemer for styring, overvåking og resultatkartlegging. Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak er et opplegg for å fange opp effektene av skogpolitikken slik at skogene forvaltes på en bærekraftig måte.

Kontakt