Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk relevant for skogbruket

Tømmer  (Copyright: SLF)

Skogbruket er regulert gjennom skogbruksloven med tilhørende forskrifter og rundskriv. Skogbruksaktivitet og forvaltning faller også inn under under flere sektorovergripende lovverk. Under finner du mer informasjon og lenker til relevant lovverk.

Kontakt