Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjemaer

 • LDIR-Skogsvirke - registrere tømmeromsetning og trukket skogfond. Skogeier registrerer egen omsetning via Altinn.

  Elektronisk:
 • LDIR-Skogsvirke - registrere tømmeromsetning og trukket skogfond. Kjøper er foretak (orgnr) via Altinn.

  Elektronisk:
 • SLF-900Melding om foryngelseshogst i Marka - Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • LDIR-902Søknad om bygging av landbruksvei

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • LDIR-903Søknad om tilskudd til vegbygging

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • LDIR-904Regnskapssammendrag for skogsveianlegg

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-905Anvisningsskjema kommunale rentemidler

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-906Anvisningsskjema fylkesvise rentemidler

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • LDIR-907Utbetaling fra skogfond til diverse formål

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • LDIR-908Utbetaling fra skogfond til udekkede investeringer

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • LDIR-909Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • LDIR-910Grøfting og gjødsling

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • LDIR-911Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog

  Bokmål:
  PDF ikon
 • LDIR-912 Resultatkartlegging foryngelsesfelt

  Bokmål:
  PDF ikon
 • SLF-913Bygging av skogsveger - Resultatkontroll

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-914Resultatkontroll - Forskrift om skogbehandling og skogdrift i Marka

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-915Rentemidler av skogfond - Budsjett

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • LDIR-916Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a.

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-917Søknad om tilskudd til tynning

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • LDIR-918Rapportering av skogfond og måleopplysninger

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon