Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Følger med på barkbillestatus i skogen

Den varme perioden i april ga gode vilkår for barkbiller, som ved utbrudd kan gi store skogskader. Kjølig og vått vær i mai og begynnelsen av juni har imidlertid dempet faren.

Granbarkebille (Copyright: Lars Sandved Dalen / NIBIO)

 

Det er NIBIO som overvåker billepopulasjon og samler inn data for hele landet. Data fra første innsamling i barkbilleovervåkingen for 2019 viser ikke epidemisk økning i denne perioden.

Vestfold og Telemark mer utsatt
Vestfold og Telemark har hatt en moderat økning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Særlig i enkelte deler av disse fylkene er det avdekket mye skader som skyldes fjorårets sommertørke i kombinasjon med angrep fra flere typer granbarkbiller. I kombinasjon med videre varme og tørke kan dette bidra til økning i billepopulasjonen. Risikoen for utbrudd er dempet, men faren er ikke over.

De øvrige fylkene ligger på omtrent samme nivå eller viser en prosentvis nedgang. Lokal variasjon forekommer.

Været i juni–juli vil også ha betydning
Normalt har billene en generasjon per år, som svermer rundt midt i mai og forlater trærne for overvintring i juli/august. Med klimaendringer og lang vekstsesong kan det i varme somre bli to generasjoner.

Risikoen for skade avhenger av mengden biller som overvintret fra året før. Fangstrapporter tyder på at mengden biller var økende i fjor. Varmt og tørt vær på våren og sommeren øker risikoen. Etter rekordvarme i fjor og flere snørike vintre, økte risikoen for barkbilleutbrudd i deler av Norge.

Selv når gunstige forhold er til stede, kan det ta tid for barkbillepopulasjonene å bygge seg opp. Videre varme og tørke kan bidra til økning, men også mengden av svekkete grantrær fra fjoråret som er tilgjengelig som «matfat» i tiden som kommer.

Forebyggende tiltak er avgjørende for å hindre utbrudd
Det er viktig at skogeiere, andelslag og tømmerkjøpere vurderer situasjonen og iverksetter tiltak for å hindre spredning av stor granbarkbille, og at det er tett kontakt mellom skogmyndighetene lokalt og regionalt om dette.

– For å hindre utbrudd og skader av granbarkbille er forebyggende tiltak det viktigste man kan gjøre, sier rådgiver Runa Stenhammer Aanerød i Landbruksdirektoratet.

Aktuelle forebyggende tiltak kan være:

  • Fjern vindfall og svekkede trær i god tid før sesongen begynner
  • La ikke ubehandlet tømmer bli liggende i skogen på forsommeren
  • Tømmer skal være transportert ut av skogen innen 15. juli, men i varme år kan det være i seneste laget da billene kan ha klekket før denne datoen
  • Tømmervelter kan gjøres uegnet som ynglemateriale ved å barke, lagre i vann, overrisle, dekke til velter, sprøyte eller velteskrelle disse
  • Hogst av større bestand som forebyggende tiltak anbefales ikke. Hogst av døde trær som har vært angrepet tidligere har ingen effekt mot billene, og fangstfeller har begrenset effekt.
  • Hogst av angrepne trær kan være effektivt forutsatt at det gjøres før billene forlater trærne.

Les mer om overvåking av barkebiller hos NIBIO.

Kontaktperson

Mer om temaet

Eksterne lenker