Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lavere aktivitet i skognæringen som følge av koronaepidemien

Det er synkende etterspørsel etter trelast både innenlands og i eksportmarkedet. Næringen frykter store konsekvenser for drift og lønnsomhet.

Skogbruk (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Koronaepidemien fører til lavere aktivitet i mange sektorer i samfunnet, også i skognæringen. Mange sagbruk melder nå om redusert innkjøring av tømmer.

Vibeke Tronstad Selnes Foto: Landbruksdirektoratet

Seksjonssjef Vibeke Selnes i Landbruksdirektoratet sier at de ser på ulike tiltak som kan bøte på koronaproblemene for skognæringen.

– Det er synkende etterspørsel etter trelast både i eksportmarkedet og i bygg- og anleggsbransjen her i Norge, forteller seksjonssjef Vibeke Selnes i Seksjon skog i Landbruksdirektoratet. – Flere hogstlag og entreprenører sliter nå med å holde aktiviteten oppe. Vi fikk de første bekymringsmeldingene for en liten uke siden, og det er dessverre grunn til tro at utviklingen vil eskalere, med de konsekvensene det kan få for lønnsomhet og videre drift.


Enkelte steder hoper massevirke seg opp ute i skogen. – Situasjonen er foreløpig litt uoversiktlig. Vi trenger derfor raskt å gjennomføre en faglig vurdering av hvilke tiltak og satsninger som vil ha best effekt for å holde hjulene i gang, sier Selnes.

Næringen er i tillegg bekymret for vårens plantesesong som starter i april. Mangelen på utenlandsk arbeidskraft rammer også skogbruket.

Beredskapsgruppe opprettet
På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen er det opprettet en beredskapsgruppe i Landbruksdirektoratet. Gruppen samler informasjon, vurderer ekstraordinære tiltak innenfor direktoratets forvaltningsrammer og rapporterer løpende til Landbruks- og matdepartementet.

– Vi har tett kontakt med Skogeierforbundet, Norskog, MEF, Fylkesmannen og andre sentrale aktører. Det vil gi oss rask og god oversikt over konsekvensene av lavere etterspørsel etter sagtømmer og redusert aktivitet i virkesomsetningen generelt. Vi ser på ulike tiltak, og vridning av aktivitet over på mer arbeidsintensiv drift som f.eks. tynning, sier Vibeke Selnes.

Det er opprettet kontakt også med NVE og vegmyndighetene for å lufte mulighetene for entreprenørene i andre sektorer. I tillegg vurderes tiltak for å få opp aktivitet på planting basert på innenlandsk arbeidskraft.

Ta kontakt
Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt med beredskapsgruppa på e-post: beredskapskog@landbruksdirektoratet.no

Foto på forsiden: Colourbox

Mer om temaet