Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rekordår i skogbruket

Tømmeravvirkningen nådde nye høyder i 2018. Skogeierne solgte 10,95 mill. kubikkmeter tømmer til industriformål i 2018, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Mange trekroner (furu)fotografert nedenfra mot blå himmel (Copyright: Colourbox)

Copyright: Colourbox


For skogeierne utgjør tømmeret en bruttoverdi på 4,46 milliarder kroner. Fjorårets avvirkning er den høyeste avvirkningen som er registrert, og ligger over tre prosent mer enn året før. Likevel er tilveksten i norske skoger enda høyere, noe som viser at skogene våre tåler godt en høy avvirkning.

Tømmeravvirkning 2004_ 2018
Kilde: Landbruksdirektoratet

Myndighetene har satset stort på infrastruktur de siste årene, med oppgradering og nybygging av skogsveier. Det er også investert betydelig i kaianlegg langs hele norskekysten, med statlig støtte. Ved siden av gode priser er dette viktige forutsetninger for økt avvirkning. Avvirkningen er størst i Hedmark, med 27 prosent av hogstvolumet, etterfulgt av Oppland (13 prosent) og Buskerud (10 prosent). Lavest er hogstvolumene på Vestlandet og i Nord-Norge. Oslo/Akershus hadde størst prosentvis økning i hogsten med 29 prosent (126 000 m3), mens Rogaland hadde størst nedgang med 29 prosent (29 000 m3).

Rekordhøy tømmerpris
Det er gode tider for skognæringen i disse dager, med høye tømmerpriser.
– Prisene varierer med etterspørselen på verdensmarkedet, og akkurat nå har de nådd en topp. Men skognæringen er langsiktig, og etter hogst handler det også om å bygge opp igjen skogen for neste generasjon, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Gjennomsnittlig tømmerpris har steget med 16 prosent i fjor. Det er 57 kroner mer enn året før. Særlig stor var prisøkningen for massevirke, med over 30 prosent i forhold til 2017.

Gjennomsnittlig tømmerpris 2004-2018
Kilde: Landbruksdirektoratet

Verdiskapningspotensiale på rundt 59 milliarder kroner
Tømmeret har en bruttoverdi på 4,46 milliarder kroner for skogeierne. For hver krone de mottar i oppgjør for salg av tømmer, skjer det en videreforedling og verdiskaping frem til sluttkunden på 10–12 kroner. Det ligger et verdiskapingspotensiale i dette tømmeret på 44–54 milliarder kroner. Tømmer er en internasjonal vare, og noe av verdiskapingen skjer utenlands.

Les mer om avvirkning og tømmerpriser på Landbruksdirektoratets statistikksider

Fakta om avvirkningstallene
Avvirkningstallene i Landbruksdirektoratets statistikk representerer alt innmålt industrirundvirke (skur-, sams- og massevirke). Sortimentene ved til brensel (energivirke), pyntegrønt og juletrær inngår ikke i statistikken. Tallene er hentet fra skogfondsregnskapet.

 

Foto på forsiden: Colourbox

Kontaktperson

Mer om temaet