Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rekordmange skogbranner i sommer

Vi har lagt bak oss den mest krevende skogbrannsesongen noensinne, i slutten av august talte vi 1906 skog- og gressbranner. God innsats har ført til mindre skadeomfang enn fryktet for skognæringen.

-Det har vært høy beredskap og overvåkning gjennom hele sommeren, og rask utrykning med tilstrekkelige ressurser der det har oppstått branner, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet. Den gode innsatsen har medvirket til at enkeltbranner har fått mye mindre omfang enn de ellers kunne ha fått.

Skog- og gressbranner januar-august 2016-2018 Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Landbruksdirektoratet har som oppgave å vurdere behov for ekstraordinære tiltak i etterkant av store skogskader, men ser ikke at skogbrannsommeren har medført slike behov.

-Selve tørken kan ha medført skader og avgang på skogplantefelt, og vi vil følge med på denne situasjonen framover, sier Per Guldbrand Solli.

Skog- og gressbranner vist fylkesvis for 2018 Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Det har vært flest skogbranner i fylkene Telemark, Hedmark, Buskerud og Aust-Agder.

Kommunalt brannvesen har ansvar for skogbrannberedskapen, og løser disse oppgavene i samspill med statlige, private og frivillige ressurser.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 

Kontaktperson