Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skal styrke beredskapen mot barkebilleangrep i Norge

Store barkebilleangrep herjer i Sverige og Sentral-Europa. I Norge er risikoen for større utbrudd vurdert som lav, men ekstremværhendelser kan utløse utbrudd av granbarkbiller også her.

Barkebilleangrep Foto: LandbruksdirektoratetBeredskapen mot angrep av barkbiller på skog i Norge var tema for et seminar i Landbruks- og matdepartementet onsdag 29. januar.

Mens barkbilleutbruddene i Sentral-Europa har pågått nesten sammenhengende siden 2000, blomstret epidemien i Sverige opp etter tørkesommeren 2018. Kartleggingen viser at 11 millioner kubikkmeter tømmer er billeskadet totalt for 2018 og 2019.  Dette er like mye som den totale årlige hogsten i Norge.

For å bli bedre forberedt på barkebilleangrep i Norge, kreves det en systematisk tilnærming og samordning mellom offentlig skogforvaltning og aktørene i skog- og trenæringa.

Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet og NIBIO samarbeider for å styrke beredskapen for fremtidige utbrudd i Norge. På oppdrag fra departementet vil det i 2020 blant annet bli utarbeidet en oppdatert faglig beredskapsplan for å kunne håndtere et stort angrep av barkbiller på skog i Norge.

Kontaktperson

Mer om temaet