Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Stigende tømmerpriser – 2018 kan bli rekordår

Gjennomsnittsprisen for tømmer var i september 426 kroner per kubikkmeter, dette er 18 prosent høyere enn samme tid ifjor. Avvirkningen ligger hittil i år på samme nivå som i 2017, til tross for lavere aktivitet under tørken i sommer.

Totalt er det avvirket 8,2 mill. m3 tømmer til nå i 2018, av dette er 2,4 mill m3 tømmer avvirket i tredje kvartal.

Stor etterspørsel etter trelast både på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet gjør at tømmerprisene har økt fra et allerede høyt prisnivå, og særlig markant har økningen vært for massevirke. -I skognæringen er man vant med at prisene varierer med konjunkturene, men sjelden har vi opplevd en slik markant prisoppgang som den vi nå ser på massevirke, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Prisen for massevirke fra gran og furu øker med henholdsvis 42 og 48 prosent i forhold til samme periode i fjor. Til sammenligning økte gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu med 7,5 og 3,4 prosent.

Prisutvikling tømmer 1-3 kvartal 2017 og 2018 Foto: Landbruksdirektoratet

2018 kan bli et rekordår
Aktiviteten i juli er normalt lav på grunn av ferieavvikling, i år kan sommerhogsten i tillegg være påvirket av den ekstreme tørken. Vi ser at det snur i september og hogsten øker da i forhold til fjoråret. Blir det gode driftsforhold resten av året er det grunn til å tro at 2018 blir et rekordår både når det gjelder total avvirkning og tømmerpris. –Skogen representerer et tilskudd til økonomien for de som måtte være rammet av tørken i jordbruket denne sommeren, kommenterer Solli.

Tradisjonelle skogfylker i innlandet har stått for det meste av økt avvirkningen, dette følger samme  mønster som tidligere år.

Flere tall om priser og avvirkning finner du på statistikksidene  

Månedlig avvirkning 2017 og 2018 Foto: Landbruksdirektoratet

 

Foto på forsiden: Landbruksdirektoratet

Kontaktperson

Mer om temaet