Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tømmeravvirkningen økte fortsatt i 2015

I 2015 endte tømmeravvirkningen til industriformål på 10,2 mill. m3. Tall tilbake til 1920-årene viser at det kun er sesongen 1989/90 som har dokumentert høyere hogstvolum.

-2015 er et spesielt år med tanke på at skogeierne øker hogsten til et historisk nivå, samtidig som sagtømmerprisene har hatt en nedadgående trend. Normalt er økning i tømmerprisene den viktigste driveren for økt hogst, kommenterer adm. dir Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

Avvirkning 2000 - 2015 Foto: Landbruksdirektoratet

Avvirkningen var størst i Hedmark, med 28,3 % av hogstvolumet, etterfulgt av Oppland (12,6 %), Buskerud (9,7 %), Østfold (7,5 %) og Oslo/Akershus (7,5 %). Lavest er hogstvolumene på Vestlandet og i Nord-Norge.

Størst volumøkning fra i fjor fant sted i Vestfold med 73.000 m3, mens Sogn- og Fjordane hadde størst nedgang med 65.000 m3.

Fylkesvis avvirkning 2015 Foto: Landbruksdirektoratet

Lav massevirkepris og synkende sagtømmerpris
Sammenlignet med 2014 har det vært en nedadgående tendens i sagtømmerprisene.

Fra april 2015 har de månedlige sagtømmerprisene vært lavere enn de var på samme tid i 2014. I desember var sagtømmerprisen på gran 425 kr/m3, som er 31 kr/m3 (6,8 %) lavere enn desember 2014. Sagtømmerprisen på furu endte i desember på 445 kr/m3, en nedgang på 21 kr/m3 (4,5 %) fra samme måned i fjor.

Massevirkeprisene fortsetter også den synkende trenden som startet allerede i 2013. I desember var massevirkeprisen på gran 216 kr/m3 og furu 195 kr/m3, som er en nedgang på hhv. 21 kr/m3 (8,9 %) og 11 kr/m3 (5,3 %) sammenlignet med desember i fjor.

Sagtømmer og massevirkepriser Foto: Landbruksdirektoratet

Les mer på statistikksiden for avvirkning og tømmerpriser

Fakta om avvirkningstallene
Avvirkningstallene i Landbruksdirektoratets statistikk representerer alt innmålt industrirundvirke (skur-, sams- og massevirke). Sortimentene ved til brensel, pyntegrønt og juletrær inngår ikke i statistikken. Tallene er hentet fra skogfondsregnskapet.

Foto på forsiden: Landbruksdirektoratet

Mer om temaet