Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

23,5 mill. kroner i tilskudd til klimatiltak i skog

Det er bevilget 23,5 mill. kr til klimatiltakene gjødsling og tettere planting i statsbudsjettet for 2020. Dette er noe lavere enn i 2019 da det ble brukt ca. 36,5 mill. kr i tilskudd til gjødsling og tettere planting.

Med ubrukte midler fra 2019 er det ca. 24,5 mill. kr til disposisjon i år.

Av de ulike tiltakene har gjødsling første prioritet, ut fra at tiltaket gir en ganske umiddelbar klimaeffekt i form av økt tilvekst og økt karbonbinding. Tilskuddssatsen til gjødsling opprettholdes dermed i 2020. Tilskuddssatsen for tettere planting er noe lavere enn i fjor.

Informasjon om søknadsprosedyrer, retningslinjer frister og vilkår m.m. finner du på fagsiden om tilskudd i skogbruket  

Tettere planting

Kontaktperson

Mer om temaet

Frister