Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ekstraordinære hogsttiltak foreslås videreført

De ekstraordinære tiltakene fra i vår for å opprettholde hogstaktiviteten i skogen kan bli videreført utover i 2021.

I Vestfold (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket utover i 2021, innenfor den rammen på 50 mill. kroner som ble gitt på forsommeren.

Les mer på Landbruks- og matdepartementets nettsider.

Kontaktperson

Relaterte nyheter

Mer om temaet