Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Midlertidig forskrift for å opprettholde aktivitet i skogbruket i 2020 fastsatt

Forslaget innebærer 50 millioner kroner i en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket, der formålet er å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket.

Skogbruk i Vestfold (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

9. juni 2020 fastsatte Landbruks- og matdepartementet en ny midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020. Midlene til ordningen er foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2020. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 19. juni 2020.

Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å iverksette tiltakene.

Skogeiere kan søke tilskudd fra fredag 12. juni, og tilskuddsordningen skal bidra til sysselsetting for skogsentreprenører.

Disse tiltakene omfattes av tilskuddsordningen:

  • Tilskudd til helmekanisert tynning
  • Tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad
  • Tilskudd til taubanedrift

Miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen skal ivaretas.

Les mer på Landbruks- og matdepartementets nettsider
Les mer om tiltakene og søknadsprosessen her 

Foto på forsiden: Landbruksdirektoratet

Kontaktperson

Mer om temaet