Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskuddsordning for skogplanting på høring

Utbruddet av Covid-19 gjør det krevende å få nok arbeidskraft til skogplanting. Forslag til ny tilskuddsordning sendes nå på kort høringsrunde.

Skogplanting (Copyright: SLF)

Planteskolene har produsert om lag 28 millioner skogplanter som skal plantes i vår. Men tilgangen på sertifiserte, utenlandske sesongarbeidere er redusert på grunn av grensekontroll og karantenebestemmelser.

Høringsfrist 14. april
For å bidra til å sikre planting og kompensere for kostnadsøkninger, foreslår Landbruks- og matdepartementet en tilskuddsordning som nå sendes på begrenset høring med høringsfrist 14. april.

Landbruksdirektoratet har utredet tilskuddsbehovet og innretning av ordningen, og har også fått i oppdrag å administrere tildelingen. Mer informasjon om søknadsprosess og tildeling kommer så raskt som mulig etter påske.

Kontaktperson

Mer om temaet