Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Prosjekter under nasjonale rentemidler av skogfond

Landbruksdirektoratet forvalter tilskudd fra rentemidler på nasjonalt nivå. Midlene kan gis til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis:

  1. Tiltak som fører til økt bruk av skogfond og på denne måten medvirker til økte investeringer i skogbruket.
  2. Arbeid med å skape kunnskap og forståelse hos allmenheten om skogbrukets betydning for samfunnet - herunder rekruttering til næringen.
  3. Andre fellestiltak som ligger innenfor de rammene som er gitt av regelverket og de føringene som rentemiddelutvalget har gitt. Eksempler på prioriterte tiltak er: kursvirksomhet, veiledningsmateriell og aktivitetsarbeid.  

Her finner du prosjekter som har fått støtte fra nasjonale rentemidler de senere årene. Alle er sortert innenfor de fire temaene under, og presenteres med den viktigste prosjektinformasjon.

Se oversikt over alle prosjekter som har mottatt tilskudd

Skogfond og investeringer

tynnet_furubestand (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Alle prosjekter

Allmenheten og rekruttering

skogselskapet-allmenheten (Copyright: Det norske skogselskap)

Alle prosjekter

Rådgivning mot skogeieren

Skogkveld i Blaker, Akershus (Copyright: Snorre Synnestvedt)

Alle prosjekter

Andre prosjekter

stort_prosjekt (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Alle prosjekter