Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd for 2017 fra nasjonale rentemidler av skogfond

Landbruksdirektoratet har tildelt 2,96 millioner kroner til formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis, i totalt syv prosjekter. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet. Det ble søkt om totalt snaut 4,1 millioner kroner fordelt på 11 søknader.

Kontrollert pollinering av granblomst. (Copyright: Ragnar Johnskås)


Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode, og bruken av midlene blir fordelt mellom kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå.

Fakta om rentemidler
Rentemidler er renteinntektene fra skogfond. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto. Formålet med skogfondordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeieren velger selv når han vil bruke innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin, her ligger også gode skatteordninger. Skogeieren har imidlertid ikke krav på rentene fra skogfondet. 

Midlene på nasjonalt nivå forvaltes av Landbruksdirektoratet som hvert år lyser ut en andel av disse midlene som tilskudd til prosjekter og tiltak som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. 

Prosjekter i årets tildeling

 
SøkerProsjektInnvilget beløp

Masterstudenter i skogfag ved NMBU

Hovedutferd til Brasil for skogfagstudentene ved NMBU50 000
Stiftelsen Det norske SkogfrøverkEtablering av skogfrøplantasjer 2014-2018480 000
Kvinner i SkogbruketKvinnelige skogeiere - en viktig ressurs i det grønne skiftet400 000
Det norske SkogselskapProsjekter og tiltak i regi av Det norske Skogselskap 20171 750 000
Norsk JuletreKursing av juletre- og pyntegrøntprodusenter50 000
Fylkesmannen i FinnmarkTilskudd til fylker som har liten rentemiddelinngang60 000
Fylkesmannen i TromsTilskudd til fylker som har liten rentemiddelinngang170 000

Les mer på fagsiden om skogfond og rentemidler

 

Kontaktperson

Mer om temaet