Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utviklingsfondet for skogbruket

Hogstmaskin. (Copyright: Colourbox.com)

Utviklingsfondet for skogbruket har som formål å fremme forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Fondets midler skal i første rekke støtte anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål.

Landbruksdirektoratet er sektretariat for fondet.

 • Søknadsfrister og regelverk

  Alle skisser og søknader skal sendes til Landbruksdirektoratet. Normalt bevilger Utviklingsfondet nye posjekter for 3,5-4,0 mill kr i året.

  Aktuelle målgrupper er organisasjoner eller bedrifter innen skogsektoren. Næringen selv må være aktiv deltaker. FoU-miljøer som har gode ideer og prosjekter som ligger innenfor fondets formål kan også søke, men da er det en forutsetning at de allierer i samarbeidsprosjekter med næringen.

  Søknadene behandles i to trinn, først som skisse og senere som fullstendig søknad.

  Vi ber om at prosjektbeskrivelsene inneholder følgende punkter:

  •          Hvem er søker
  •          Hva skal gjøres: Hovedmål, delmål og en kort beskrivelse av
             oppgavene/tiltakene
  •          Hvorfor skal det gjøres. Hva kan man oppnå
  •          Hva er gjort tidligere på området. Forholdet til eksisterende kunnskap
  •          Hvem skal utføre arbeidet, og hvorfor de er valgt
  •          Andre samarbeidsparter
  •          Risikoelementer i prosjektet. Hva er kritiske faktorer i prosjektet
  •          Framdriftsplan med sluttdato
  •          Budsjett/kostnadsplan. Hva koster de ulike delene i prosjektet
  •          Finansieringsplan. Egeninnsats. Timepriser og antall timer
  •          Plan for resultatformidling

  Det er tilstrekkelig med et omfang på ca to A4 sider for skissen.

  Frister 2018:

  Torsdag 20.09.18Frist for innsending av prosjektskisser
  Torsdag 11.10.18

  Styremøte der det avgjøres hvilke skisser som går videre til full søknad

  Torsdag 08.11.18Frist for å levere full søknad, for dem som går videre etter skissebehandlingen
  Tirsdag 27.11.18Styremøte der søknadene blir endelig behandlet

   

 • Prosjekt og årsmeldinger

  Innvilgede prosjekt (pdf):

  2011  ,  2012  ,  2013  ,  2014  ,  2015  ,  2016  ,  2017

  Alle prosjekt: 2000 - 2017


  Sluttførte prosjekt - sammendrag (pdf)

  2013  ,  2014  ,  2015  ,  2016  ,  2017

  Sammendragsliste: 2013 - 2017


  Årsmeldinger (pdf):

  2011  ,  2012  ,  2013  ,  2014  ,  2015  ,  2016  ,  2017

 • Styret og møteprotokoller

  Møteprotokoller (pdf):

  1-2011  2-2011  1-2012  2-2012  3-2012  1-2013  2-2013  3-2013  1-2014  2-2014  3-2014  1-2015  2-2015  3-2015  1-2016  2-2016  3-2016  1-2017  2-2017  3-2017 1-2018


   

  Fondsstyret er utnevnt for perioden 2015 – 2018. 

  Leder:                                                                                                                                                                                                   Sjur Haanshus, SKOGKURS
  (vara: Eva Skagestad, SKOGKURS)

  Styremedlemmer:

  Oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet:

  Merete Larsmon, FM Sogn og Fjordane

  (vara: Kjersti Kinderås, Kystskogbruket)

  Oppnevnt av Skogbrukets Landsforening:

  Berit Sanness, Mjøsen Skog

  (vara: Nikolai Astrup Westlie, NHO Mat og Drikke)

  Oppnevnt av Norges Skogeierforbund:

  Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund

  (vara: Thomas Husum, Norges Skogeierforbund)

  Oppnevnt av NORSKOG:

  Erling Bergsaker, NORSKOG

  (vara: Yngve Holth, NORSKOG

  Sekretær:

  Tord Aasland, Landbruksdirektoratet

  Observatør:

  Beate Løken, Landbruks- og matdepartementet