Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Mer penger til gjødsling i 2017

I statsbudsjett for 2017 er 15 mill. kroner bevilget til gjødsling. Dette er en del av regjeringens oppfølging av skogtiltakene i klimaforliket. Målet for tiltaket er å bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog.

Helikoptergjødsling  (Copyright: Anne Mæhlum)

 

Det har til nå vært stor respons fra næringen på tilskudd til gjødsling. I 2016 ble det gjødslet i overkant av 80.000 dekar og fordelt drøyt 11 mill. kroner i tilskudd. Det er rom for å gjødsle enda mer i 2017, og tilskuddssatsen på 40 prosent blir videreført. Med dette som utgangspunkt kan skogeiere og andre aktører nå gå i gang med å planlegge årets gjødselsesong.


Miljøkrav

Det er viktig at miljøkriteriene for ordningen blir fulgt, blant annet at:

• Gjødslede arealer kartfestes for senere kontroll

• Det på forhånd skal sjekkes ut mot offentlige miljødatabaser før gjødslingen utføres

• Verdifulle miljøforekomster  ikke skal gjødsles, og at det skal avsettes en gjødslefri sone på 10-15 meter mot disse

• Det avsettes en gjødselfri sone på 25 meter mot innsjøer, elver og bekker med helårs vannføring.

 

Søknad om tilskudd

Søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Det kan gis inntil 40 prosent tilskudd til gjødsling.

 Les mer om miljøkrav og søknadsprosess hos Landbruksdirektoratet

 

Område med restriksjoner på gjødsling

I området med nedslagsfelt med direkte avrenning til Oslofjorden/Skagerak er det satt et tak på hvor mye som kan gjødsles i en femårsperiode, taket er på 25.000 dekar, jfr rapporten «Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak». Kommunene som inngår i området med begrensninger kan du se på dette kartet. 12.500 dekar ble gjødslet i dette området i 2016 og 12.500 dekar gjenstår til perioden 2017 til 2020.

For å ha tilstrekkelig kontroll på gjødslingsarealet i dette området vil det her bli lagt opp til å fordele tilgjengelig kvote ut fra innmeldt areal.

Les mer om innmelding av areal i restriksjonsområdet på disse sidene

Hvis innmeldt areal for gjødslingsbehov i dette området blir vesentlig høyere enn 12.500 dekar, kan det bli nødvendig å redusere arealet for alle aktører, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

 

Frister

15.03.2017 - Aktører som skal gjennomføre gjødsling innenfor restriksjonsområdet melder areal inn til Landbruksdirektoratet. Dette gjelder også eventuelle skogeiere som administrerer gjødslingen på egen hånd

22.03.2017 - Landbruksdirektoratet kunngjør kvotefordeling innenfor restriksjonsområdet.

Utenfor restriksjonsområdet gjelder de innmeldingsfrister som oppdragstakerne selv setter.

 

 

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet