Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spørsmål og svar

 • Spørsmål og svar om tilskudd til gjødsling

  Kan jeg dekke egenandel med skogfond?

  Ja, egenandelen på 60 % kan dekkes med skogfond.

   Er det krav til at det ikke hogges for tidlig?

  Med mindre det skjer noe uforutsett så er det et krav at bestandet ikke hogges før det er gått om lag 10 år etter gjødsling.

   Hvorfor må arealet kartfestes?

  Det legges opp til en planmessig evaluering og oppfølging. Kartfesting og registrering av data er viktig for å muliggjøre dette. 

   Hvordan saksbehandles tilskudd til gjødsling i henhold til Naturmangfoldloven?

  Tilskudd til gjødsling som klimatiltak behandles som tilskudd til skogkultur slik som beskrevet i pkt 5.2.3 i Landbruksdirektoratets veileder «Praktisk bruk av naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker». les mer her

   Kan det gis tilskudd til ordinær skoggjødsling innenfor kommunens LUF-ramme til skogkultur?

  LUF-midlene til skogkultur disponeres fortsatt i henhold til lokale retningslinjer for dette. Men det er naturlig at man gjennom lokale retningslinjer for LUF prioriterer andre skogkulturtiltak enn gjødsling.