Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skog - CO2 opptak og klimatilpasning

Skogen i Norge og skogbruket har en sentral rolle i klimasammenheng. Skogene våre binder hvert år en CO2-mengde som tilsvarer halvparten av Norges samlede klimagassutslipp.

Når produktene fra et bærekraftig norsk skogbruk erstatter olje, kull og betong er skogen et billig og effektivt klimaverktøy.

Stortinget har bedt regjeringen å følge opp klimaforliket gjennom å intensivere skogproduksjonen. Dette er blant annet gjort ved å iverksette nye tilskuddsordninger.