Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Planting for klima

Skog på Vestlandet (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har, på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, gjennomført, sluttrapportert og evaluert en treårig pilotfase for planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Som grunnlag for evalueringen er det innhentet flere eksterne rapporter og direktoratene gir innspill til hvordan tiltaket kan videreføres.