Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Planting for klima

Skog på Vestlandet (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har, på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, satt igang en treårig pilotfase for planting av skog på nye arealer som klimatiltak.

  • Mer om tiltaket

    Tiltaket er en oppfølging av Klimameldingen og Klimaforliket.

    I den treårige pilotfasen deltar fylkene Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland. Formålet med pilotfasen er å høste erfaring med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring, før oppskalering og utvidet implementering.

    'Rapport M 26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak' gir en beskrivelse av grunnlaget for tiltaket.

    Veilederen 'Planting av skog på nye arealer som klimatiltak – Treårig pilotfase i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland',  er utarbeidet til bruk for regional og lokal implementering av tiltaket.