Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogportalen

Skogportalen oppstartside

Skogportalen er en innsynsløsning hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som viser stedfestet miljøinformasjon relevant for å planlegge og utføre skogtiltak

Lover, forskrifter og Norsk PEFC Skogstandard krever at det finnes en oversikt over miljøverdier når det planlegges å utføre skogtiltak som hogst, veibygging, markberedning og planting. I tillegg vil den tilgjengelige miljøinformasjonen være nyttig ved kontroller eller sertifisering av skog. Denne informasjonen er samlet i Skogportalen