Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogportalen

Skogportalen oppstartside

Skogportalen er en innsynsløsning hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som viser stedfestet miljøinformasjon relevant for å planlegge og utføre skogtiltak

Lover, forskrifter og Norsk PEFC Skogstandard krever at det finnes en oversikt over miljøverdier når det planlegges å utføre skogtiltak som hogst, veibygging, markberedning og planting. I tillegg vil den tilgjengelige miljøinformasjonen være nyttig ved kontroller eller sertifisering av skog. Denne informasjonen er samlet i Skogportalen

 

 • Nye tjenester for filtrerte arter og naturtyper

  I skogportalen tilbys filtrerte data for arter fra Artsdatabanken og filtrerte naturtyper fra Miljødirektoratet som skal vurderes ved tiltak i skog. Nå er disse tjenestene tilgjengelig som WFS for bruk i næringas egne verktøy for bruk i planlegging og drift.

  Kartdata blir ofte delt gjennom WMS-tjenester. En tradisjonell WMS-forespørsel resulterer i en kartpresentasjon i form av et bilde. WMS er godt egnet for bakgrunnskart i GIS og ikke-dynamiske kartlag i presentasjonstjenester og webapplikasjoner.

  Etter hvert har man også fått WFS som tilbyr data på vektorformat gjennom tjenester. Med WFS kan man hente inn geografiske data til GIS-analyser.

  Tjenestene vil etter hvert tilbys over https og bli tilgjengelig gjennom Geonorge med dokumentasjon, men er inntil videre tilgjengelig kun på http.

  Informasjon om distribusjon av tjenestene ligger på NIBIO'S nettsider