Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utlyser prosjektmidler til skognæringen

Utviklingsfondet for skogbruket utlyser nå ca. tre mill. kroner i støtte til prosjekter innenfor skogbruksnæringen. Fristen for å sende skisser er 20. september.

skogbruksaktivitet (Copyright: LMD)

 

– Vi håper på god interesse også i år, og ser gjerne at nye aktører melder sin interesse. Er man usikker på slags prosjekter det kan søkes midler til anbefaler vi å se på lista fra tidligere år, sier Runa Stenhammer Aanerød i Landbruksdirektoratet. Direktoratet er sekretariat for fondet som tildeler midler.

Utviklingsfondet for skogbruket skal bidra til utvikling av norsk skogbruk og er spesielt rettet mot det utøvende skogbruket.

Fondet kan for eksempel støtte prosjekter om:

  • Driftstekniske løsninger i det utøvende skogbruket
  • Bærekraftig bruk av skogarealene
  • Bidrar til kvalifisert arbeidskraft i skogbruket
  • Lønnsomhet og kvalitetssikring i skognæringen
  • Informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging i skogbruket

Praktisk informasjon
Søknadsfristen for skisser er fredag 20. september.

Prosjektsøknad gjøres i to trinn, i første omgang ber vi om skisser. Disse behøver ikke være mer omfattende enn to A4-sider. Styret vurderer alle innsendte skisser og avgjør hvilke som går videre til full søknad i løpet av oktober. Fristen for å sende inn full søknad er 7. november 2019. Styret vurderer de innsendte søknadene og avgjør hvilke som får finansiering i slutten av november.

Fakta om fondet
Fondet får årlige bevilgninger over statsbudsjettet og deler normalt ut 3,0–3,5 mill. kroner hvert år.  Fondet fremmer forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Fondets midler skal i første rekke støtte anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål. Fondet er normalt avgrenset til å gjelde prosjekter innenfor verdikjeden fra frø til industritomt.

Fondet fikk nytt styre i sommer.

Kontaktperson

Mer om temaet

Frister