Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tap av sau på utmarksbeite

Sau og lam (Copyright: LTWhite)

Erstatningsordningen er avviklet.

Tap av sau til fredet rovvilt ble ikke dekket av denne ordningen. Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt forvaltes av Miljødirektoratet.