Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

1,6 milliarder i erstatning til tørkerammede bønder

Nye tall viser at tørkesommeren 2018 har gitt rekordhøye erstatningsutbetalinger til bønder i Sør-Norge. 3 700 søknader er ennå ikke behandlet, og derfor vil det endelige tallet bli atskillig høyere.

Hypernært inntørket plante under tørkesommeren 2018 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Torbjørn Tandberg (Copyright: Landbruksdirektoratet)


På tross av at de endelige tallene for avlingsskadeerstatning for 2018 ikke er helt klare, er det likevel snakk om rekordutbetalinger. Da fristen gikk ut 31.oktober for å søke avlingsskadeerstatning for 2018, hadde det kommet inn 14 947 søknader. Ved årsskiftet er 11 198 av dem ferdigbehandlet, og det er utbetalt 1,6 milliarder kroner i erstatning til bønder som fikk ødelagt avlingene sine på grunn av tørkesommeren.

FYLKE Ant.saker,
Prognosert 15.9.
 Innsendte søknader
per 31.12.
Østfold 1 581 1 896
Oslo & Akershus 1 716 1 782
Hedmark 1 330 1 458
Oppland 2 424 2 927
Buskerud 1 620 1 527
Vestfold 1 120 1 021
Telemark   630 870
Aust- og Vest- Agder   832 1 026
Rogaland   260 851
Hordaland    73 332
Sogn og Fjordane  231 357
Møre og Romsdal  142 266
Trøndelag  230 377
Nordland   80 170
Troms  65 85
Finnmark  2
SUM 12 334 14 947

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vi ser at mange fylker har mottatt flere søknader enn prognosene tidlig i høst tilsa. Dette kan skyldes at det i prognosen ble regnet med en 3. slått, men at mye nedbør på høsten særlig i Trøndelag og på Vestlandet førte til lave avlinger på slutten av sesongen. Dessuten er det vanskelig å lage prognoser over såpass omfattende tørkeskader, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

Også i Rogaland og Hordaland kom det langt flere søknader enn man estimerte på forhånd. En av årsakene er også her de store nedbørsmengdene som kom på høsten og som skadet avlingene. 

Østlandet hardt rammet

Gjennomsnittlig utbetaling per søker ligger på 142 000 kroner. For grovfôrprodusenter ligger snittet på 171 000 kroner. Et stort flertall av søkerne som har fått ferdigbehandlet søknadene sine er bosatt i Oppland, Akershus, Buskerud, Østfold og Hedmark.

FYLKESøknaderUtbetaling per 31.12.
Oppland2 927390 620 889
Akershus1 763186 189 358
Buskerud1 527176 793 156
Østfold1 896164 436 743
Hedmark1 458159 783 808

 

 

 

 

 

Gjøvik på topp
Gjøvik er den kommunen med de største erstatningsutbetalingene i landet. De fem kommunene som er på topp ligger alle i Oppland/Hedmark.

KOMMUNESøknaderUtbetaling per 31.12.
Gjøvik22842 664 888
Ringsaker38040 825 049
Østre Toten28537 544 142
Gran27635 051 767
Gausdal20034 205 677

 

 

 

 


 

Avlingsskadene for kornbønder ikke endelig avklart
Blant de 3 700 søknadene som ennå ikke er behandlet er rundt 2 400 av dem kornprodusenter. Mange av disse vil få utbetalt erstatning. Per i dag ligger snittutbetalingen for kornbøndene på 94 000 kroner per sak. Ved årsskiftet viser fordelingen mellom de ulike vekstgruppene at grovfôrprodusentene var dem som ble hardest rammet av tørkesommeren. 

vekstgrupper

Ekstrabevilgninger etter tørkesommeren
Pengene som nå utbetales i avlingsskadeerstatning kommer fra statsbudsjettet i tillegg til at partene i jordbruksoppgjøret møttes til ekstraordinære forhandlinger i september. Forhandlingene endte opp med en tilleggsavtale om ekstrakompensasjon på grunn av tørkesommeren. Den såkalte krisepakken ble vedtatt av Stortinget 25. oktober.

 

Kontaktperson

Mer om temaet