Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

3 593 erstatningssøknader – venter inntil 12 000

I starten av oktober er det utbetalt om lag 123 mill. kroner i erstatning for avlingssvikt etter tørkesommeren. Landbruksdirektoratet oppfordrer bøndene til å søke i god tid før fristen.

Tørre rader i åker, gårdbygninger i bakgrunnen (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Torbjørn Tandberg


En prognose fra 15. september peker mot at det vil komme over 12 000 søknader om erstatning. 1/3 av søknadene ventes å komme fra Oppland, Oslo og Akershus.

Søknadene behandles av kommuner og fylkesmenn, og så langt har det kommet 3 593 søknader. Av disse er 567 forskuddssaker, og 537 vanlige erstatningssaker.

111 000 i snitt
I gjennomsnitt er det utbetalt 111 376 kroner per søknad. Frist for å søke erstatning etter tørkesommeren er 31.oktober, men seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet oppfordrer bøndene til å ikke vente til fristen men søke så raskt de har nødvendig dokumentasjon.
-  Ved å søke nå er det lettere å få hjelp til å søke, og bøndene får raskere svar, sier Eide.

Foto på forsiden: Torbjørn Tandberg

Kontaktperson

Mer om temaet