Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Dårlig grovfôravling? Du kan få erstatning for avlingssvikt og importere høy tollfritt

Vanskelige værforhold i flere fylker har gjort spesielt grovfôrproduksjonen utfordrende. Landbruksdirektoratet kan erstatte avlingssvikt som skyldes klima, og fordeler også tollfrie kvoter for høy.

Avlingssvikt (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

I indre strøk fra Trøndelag og nordover har det i mange kommuner vært store vinterskader på eng, noe som kan gi avlingssvikt.
Vestlandet, og spesielt Rogaland, har hatt en regnfull sommer, og andreslåtten, som normalt foregår i midten av juli, er flere steder ennå ikke høstet. Den er dermed to måneder forsinket. Førsteslåtten ga gode avlinger i mange områder, slik at resultatet likevel kan bli over 70 prosent av et normalår.
Flere fylker melder også om utfordrende værforhold for grønnsaker og korn.

Rett til erstatning for avlingssvikt
For å kunne få erstatning for avlingssvikt må bl.a. følgende forhold være oppfylt:

  • Søknaden må være sendt (elektronisk) innen søknadsfristen 31. oktober.
  • Avlingen må ligge under 70 prosent av gjennomsnittet for de siste fem årene, og det gis ikke erstatning for dårlig kvalitet.
  • Klimaforhold som årsak til avlingssvikten må være godt dokumentert, og melding om mulig avlingssvikt skal være gitt til kommunen.
  • Oppmåling av grovfôravling skal gjøres sammen med kommunen eller fagmiljø som, etter avtale med kommunen, kan gjøre dette.
  • Foretaket har plikt til å begrense og forebygge avlingstap, ved bl.a. å høste avlingen.

Du finner mer om avlingssviktordningen her.

Import av høy kan bøte på  grovfôrmangel
Mangel på grovfôr til dyra kan bøtes på med import. Landbruksdirektoratet fordeler en tollfri importkvote fra EU på 35 000 tonn høy årlig. Av kvoten for import i 2017 er 28 960 tonn auksjonert ut, men hittil er kun 9 000 tonn av dette importert. Det er altså over 20 000 tonn kvote som ikke er utnyttet. Disse kvoteandelene er omsettelige, det vil si at det er mulig å kjøpe kvote fra andre som allerede har fått tildelt kvote.

For oversikt over hvem som har kjøpt kvote, se i auksjonshistorikken for 2016 og 2017. Ta kontakt med en av disse dersom du vil kjøpe andel av kvoten.

Auksjoner
Landbruksdirektoratet vil også legge ut restkvoten på 6 040 tonn høy fra EU for import i 2017 på auksjon 9. november 2017.
Restkvoten på tollfri import av høy fra andre land (ikke EU) auksjoneres også samme dag, den 9. november. Det gjenstår 500 tonn høy, og kvoten er gyldig for import til og med 31.12.2017.

Dette vil bli siste mulighet for å kjøpe tollfri høykvote for 2017 på auksjon.

Høykvotene for import i 2018 fordeles på auksjon 7. november 2017, og fristen for å registrere seg som auksjonsdeltaker er 1. oktober 2017.

Tolltariffens "høy"
Tollkvoten gjelder høy på tolltariffens varenummer 12.14.9091. I tolltariffen defineres høy i dette tilfellet som: høy, luserne (alfalfa), kløver, esparsett, fôrkål, lupiner, vikker og liknende fôrprodukter, friske eller tørkede, hele, skårne, hakkede eller pressede. Disse produkter hører fortsatt under denne posisjonen (i tolltariffen) også om de er saltet eller silobehandlet for å forhindre gjæring eller forringelse. Med betegnelsen ”liknende fôrprodukter” forstås bare planter spesielt dyrket til dyrefôr

Kontaktperson

Elektroniske tjenester

Mer om temaet

Frister