Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forenkler erstatningssøknad for grovfôrprodusenter

Landbruksdirektoratet har opphevet bestemmelsen om at kommunen skal delta i oppmåling av grovfôrlageret hos produsenter som søker avlingssvikterstatning. Dette betyr at det er grovfôrprodusenten som skal gjennomføre oppmålingen, og har ansvaret for å oppgi riktige tall.

Grasproduksjon sommeren 2018

Foto: Kristine Kihle

Tørkerammede grovfôrprodusenter med husdyr må kjøpe mye grovfôr til dyrene sine. Kraftfôr kan bare delvis erstatte det tapte fôret. Den omfattende tørken gjør at  grovfôret er dyrere enn normalt, noe som har ført til betydelige likviditetsproblemer for mange av dem som må kjøpe mye grovfôr.  

– Vi er i en unntakssituasjon og rask behandling av erstatningssøknader er svært viktig. Flaskehalser som hindrer rask saksbehandling må finnes og om mulig fjernes, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

Kommunens ansvar for oppmålingen blir i denne situasjonen å gjennomføre stikkprøvekontroller hos foretak som søker erstatning.

Landbruksdirektoratet lager nå en veiledning om hvordan oppmåling skal gjøres, denne blir publisert i løpet av noen dager.

Søknadsskjemaet beskriver også hvilke data som er nødvendige for beregningen.

 

 

Elektroniske tjenester

Mer om temaet

Eksterne lenker