Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frist for søknad om avlingssvikterstatning

Er du en av dem som planlegger å søke erstatning for avlingssvikt etter årets sesong - husk søknadsfristen den 31. oktober.

Åker  (Copyright: COLOURBOX)

Samlet for 2015 ligger det an til å blir bra avlinger. Enkelte regioner har hatt spesielle utfordringer også i år, det gjelder særlig Vestlandsfylkene og Trøndelag.

Landbruksdirektoratet innhentet foreløpig anslag for avlingssvikt i begynnelsen av september. Disse tilsa bra avlinger til tross for at det mange steder har vært en våt og kjølig vår og kjølig sommer. Prognosen for erstatningsutbetalinger for 2015 på landsbasis, tilsier en utbetaling under gjennomsnittet. 

Enkelte regioner har hatt problemer
Det er meldt at fruktavlingene i Møre og Romsdal og Hordaland kan bli redusert med mer enn 50 prosent. Her ble sesongen forsinket på grunn av mye nedbør, lav temperatur og lang blomstringstid. Nord og Sør Trøndelag hadde spesielle utfordringer som følge av at nedbør på forsommeren førte til vannmettet jord og sen våronn. Dette påvirker særlig kornavlingene. Det er også meldt at grovfôravlingene i de nordligste fylkene antas å bli under gjennomsnittet.

Ettersom vekstsesongen ble forsinket på grunn av klimaforholdene, vil anslag fra september ikke gi den fulle og hele oversikten.

Søk erstatning elektronisk
Fristen for å søke erstatning for avlingssvikt er 31. oktober. Landbruksdirektoratet oppfordrer alle til å søke på nett/søke elektronisk. Å søke på nett er enklere ettersom den elektroniske søknaden delvis er forhåndsutfylt med data, blant annet fra produksjonstilskuddssøknad. I tillegg vil det bidra til å redusere saksbehandlingstiden. Ta kontakt med kommunen din dersom du trenger råd og hjelp.

For å ha rett til erstatning må du ha meldt fra om skade til kommunen på et tidlig tidspunkt. Kommunen skal ha fått mulighet til å kontrollere at skaden faktisk er forårsaket av værforhold.

Gå til søknadsskjema

Landbruksdirektoratet har fastsatt nye satser for erstatning ved avlingssvikt. Les mer om nye satser her

Formålet med ordningen er å redusere økonomiske tap som oppstår som følge av klimatiske forhold. Hovedprinsippet for ordningen er at den skal være en hjelp gjennom en vanskelig økonomisk periode, og ikke en form for inntektsgaranti.

Les mer om ordningen og hvordan søker erstatning for avlingssvikt.

 

Foto på forsiden: Colourbox

Kontaktperson

Relaterte nyheter

Elektroniske tjenester

Mer om temaet