Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hvordan søke om erstatning for avlingssvikt?

Fristen for å søke om erstatning for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden oppsto.

Du søker elektronisk ved å logge deg inn via Altinn med MinID eller BankID

Klikk her for å søke:  monitor--arrow

Etter innlogging kan du opprette søknad om erstatning i en av følgende vekstgrupper:

 • Avlingssvikt - bær
 • Avlingssvikt - frukt
 • Avlingssvikt - grønnsaker
 • Avlingssvikt - korn
 • Avlingssvikt - poteter
 • Avlingssvikt - grovfôr i foretak med husdyr
 • Avlingssvikt - grovfôr salgsproduksjon
 • Manglende arbeidskraft - bær  
 • Manglende arbeidskraft - frukt 
 • Manglende arbeidskraft - grønnsaker 
 • Manglende arbeidskraft - poteter

Ta kontakt med kommunen der du bor om du trenger hjelp angående utfylling og innsending av søknaden.

Kommunen behandler og gir tilråding i saken.

Fylkesmannen fatter vedtak og avgjør saken.

Du kan også levere søknad om erstatning på papir. Søknadsskjemaet finner du her, eller det kan fås ved henvendelse til kommune.