Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye prognoser for avlingssvikt klare i neste uke

Denne uka leverer samtlige fylkesmenn oppdaterte tall til Landbruksdirektoratet om årets avlinger. Neste uke vil en nasjonal oversikt med prognoser over erstatningsbehovet være klar.

Havre foto LMD (Copyright: Landbruks-og matdepartementet)

Foto: Landbruks-og matdepartementet

Landbruksdirektoratet innhentet tidlig i juni tall fra landets fylkesmenn. Prognosene pekte da mot svært dårlige jordbruksavlinger i mange deler av Sør-Norge. Som kjent har tørken bare fortsatt utover sommeren, og Landbruksdirektoratet forventer et meget høyt antall søknader om erstatning.

Tallene som kommer inn fra hele landet blir nå bearbeidet, og Landbruksdirektoratet vil offentliggjøre de nasjonale anslagene rundt avlingssvikten i neste uke. 

Landbruksdirektoratet har nå laget en omregningstabell som kan brukes av produsenter som skal søke erstatning når kornavlingen er høstet som grovfôr.
Omregningstabellen er også sendt ut til fylkesmennene i dag.