Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Erstatninger på over 1,3 mrd. kroner etter tørkesommeren

En fersk prognose fra fylkene viser at gårdbrukerne vil søke erstatning på over 1,3 mrd. kroner. Det er en økning fra prognosene i august som viste ca 1,1 mrd. kroner.

Uttørkede planter i Åker i Buskerud (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Torbjørn Tandberg


Det er varslet over 12 000 søknader og høye erstatningsbeløp. I et gjennomsnittsår kommer det inn rundt 700 søknader om avlingsskadeerstatning. Oppland og Oslo og Akershus har prognosert med nær en halv milliard tilsammen. Her vil 1/3 av søknadsmengden ligge. Det er grovfôr- og kornproduksjonen som har sviktet i disse to fylkene.

Prognosen er foreløpige tall, fasiten ift utbetalinger kommer først når utbetalingene er gjennomført. Søknadsfristen 31. oktober vil avklare antall søknader som skal behandles hos kommune og fylkesmann.

Prognoser fra fylkene 15. september – fordelt på vekstgrupper, i tusen kroner

Per 15.9.2018Antall saker GrovfôrKornPotetGrønnsaker FruktBærSamlet beløp oppgitt 
Østfold         1 581     25 000     108 000             -                      250             15            500             133 765
Oslo &Akershus         1 716     40 000     185 000      1 000                 1 000              -           1 000             228 000
Hedmark         1 330  100 000        55 000      6 000                 2 000              -           2 000             165 000
Oppland         2 424  200 000        30 000    10 000                 8 000              -           3 000             251 000
Buskerud         1 620     70 000        65 000             -                      500           500            750             136 750
Vestfold         1 120     40 000        70 000      2 000                 4 000           500         1 500             118 000
Telemark            630     28 000        15 000    10 000              10 000       3 000         1 000               67 000
Aust- og Vest-Agder            832  110 000             500             -                         -                -           1 000             111 500
Rogaland            260     23 000               70             -                      600           300              50               24 020
Hordaland               73       2 000                 -               -                         -             500               -                   2 500
Sogn og Fjordane            231     15 000                 -               -                        50              -           4 000               19 050
Møre og Romsdal            142     10 000          2 000      3 000                       -                -           1 000               16 000
Trøndelag            230       8 000          3 000      1 000                2 000              -              500               14 500
Nordland               80     14 000                 -               -                         -                -                 -                 14 000
Troms               65       5 500                 -            300                    300              -              200                 6 300
Finnmark               -                   -               -                         -                -                 -                          -  
Sum       12 334  690 500     533 570    33 300              28 700       4 815      16 500         1 307 385


Store variasjoner

2018 har vært preget av ekstrem tørke og sterk varme. Dette har slått ulikt til over landet og det vises i avlingene. Lokale regnbyger har også variert mye i tørkerammede områder. Det er derfor stor variasjon mellom enkeltbruk også innen samme fylke. Det kom noe nedbør i august, men det var for sent for mange, kornet var bortimot modent, og enga har i varierende grad svart på nedbøren.

I intensive produksjoner som grønnsaker, poteter og bær, er det vanlig at foretaket har vanningsanlegg. I korn- og grovfôrproduksjon er det derimot ikke vanlig med vanning.

De som ikke har hatt vanningsanlegg på Sør- og Østlandet har stort sett fått sin avling helt ødelagt i år. De med vanningsanlegg har også hatt en stor jobb med å vanne nok, og varmen har vært en utfordring i seg selv, selv om det er vannet nok. 

Noen arealer er mer tørkesterke enn andre, mens andre fikk store problemer. F.eks. har Akershus, som har mye stiv leirjord, vært svært hardt rammet av tørken.


Grovfôr: Fylker med høyest erstatningsprognose, i mill. kroner
 

Oppland

200

Agder

110

Hedmark

100

Det er stor avlingssvikt i Agder og Øst-Norge, noe mindre på Vestlandet. Agder fikk regn noe tidligere i august, så de tok igjen noe etter en meget krevende start på sesongen. På Østlandet har regnbygene falt ujevnt over landsdelen. Rogaland og Vestlandet ligger på 70-80 prosent av normalt avlingsnivå.


Korn: Fylker med høyest erstatningsprognose, i mill. kroner
 

Akershus

185

Østfold

108

Vestfold

70

En fersk prognose fra Felleskjøpet per september konkluderer med en samlet kornavling som ligger på 54 prosent av et normalår.


Hvilke fylker forventer flest søknader

Tørkerammet-bringebær-foto-Tobjørn-Tandberg Foto: LandbruksdirektoratetOppland              2 424

Akershus            1 716

Buskerud            1 620

Østfold                1 581

Hedmark              1 330

Vestfold              1 120

Oppland er hardt rammet av tørken. Her dominerer grovfôrproduksjon med anslått 1 800 søknader. I Akershus er det kornproduksjon som er hardest rammet, og det anslås 1 400 søknader. I Buskerud er det mer jevnt fordelt med anslått 800 søknader i både- grovfôr- og kornproduksjon.


Fakta om prognosen

Landbruksdirektoratets prognose er basert på kommunens og fylkesmannens anslag for antall søknader og avlingsskadet areal. Både kommuner og fylker rapporterer at det er svært vanskelig å anslå graden av avlingssvikt, store arealer er rammet og tapene blir først dokumentert når avlingen blir solgt. For å ha rett til erstatning må oppnådd avling være mindre enn 70 prosent av et normalår. Dette er det i mange tilfelle vanskelig å bedømme i prognosene, før all avling er høstet, målt og veid. Innen søknadsfristen 31. oktober legger søker inn eget areal og egen avling, men ikke noe omsøkt erstatningsbeløp i søknaden.

Les mer om avlingsskade og erstatning

Les om avtalen som ble inngått 30. august mellom staten og jordbruket om erstatning for avlingsskade 

Foto på forsiden: Torbjørn Tandberg