Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Om avlingssvikt, fôrmangel og erstatning

Her finner du lenker til informasjon fra Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet (LMD) om tørken, avlingssvikten og fôrmangelen sommeren 2018.

Vær oppmerksom på at korn som er høstet til fôr vil få evt. avlingsskadeerstatning og arealtilskudd som korn. Det er retningslinjene i rundskriv 2018–24 "Presiseringer for avlingsskadeerstatning og arealstilskudd - søknadsåret 2018" som er gjeldende.

Ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor eller fagorganisasjon hvis du har spørsmål omkring beregninger og forståelse av regelverket.

13. juli: Auksjon av ekstraordinær tollkvote for kraftfôrråvarer
9. juli:
Om beregning av avlingssvikt og erstatning
6. juli: Presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen
6. juli: Krevende fôrsituasjon for norske bønder (LMD)
6. juli: Rundskriv 2018–24 Presiseringer for avlingsskadeerstatning og arealstilskudd - søknadsåret 2018 (endret 12. juli 2017)

-----------------------------------------------------------------------------------
10. juli: Tollnedsettelse for raigrasfrø til jordbruksformål
4. juli: Tørken gir problemer for jordbruket (LMD)
3. juli:
  Varmt og tørt vær gir dramatiske utfordringer for bøndene