Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Varmt og tørt vær gir dramatiske utfordringer for bøndene

Det varme og tørre været i Sør-Norge gjør at mye av frukt, bær og grønnsakavlingene er klare for høsting samtidig. I en kortere periode gir det god tilgang på ferske varer – utfordringen er å få høstet de så fort de er modne.

Tørt gress (Copyright: Colourbox.com)

 

Når det gjelder korn og grovfôr er situasjonen mer dramatisk, med betydelig avlingssvikt og utsikter til fôrmangel til vinteren.

Store deler av Nord-Europa sliter med tørke
Det varme været og mangelen på regn i kombinasjon med vind har gitt usedvanlig tørre produksjonsforhold mange steder, noe som har påvirket landbruksproduksjonen. Lenge før årets kornavling treskes i august/september, er det dårlige utsikter for årets kornproduksjon. Så langt er det fare for store avlingstap, og prognosene fra fylkesmannen kan bety erstatninger for avlingssvikt som er fem ganger så høye som i et gjennomsnittsår.

Det er ikke bare norske kornbønder som har hatt utfordrende værforhold. Ifølge en rapport fra EU-kommisjonen har både Sverige, Finland, deler av Baltikum og nordlige deler av Tyskland og Polen de samme utfordringene med tørt, varmt vær.

Tidlig høsting av grønnsaker i varmen
For de som produserer frukt, bær og grønnsaker har det vært både fordeler og ulemper med det varme været. Mer enn vanlig av avlingene er klare for høsting samtidig, og i tillegg har produktene også vært tidligere høstemodne. Bønder med tilgang på vanning har hatt bedre muligheter til å redde avlingene sine enn andre.

Det varme været har også ført til rask vekst i mange grønnsaksslag, og blant annet sommerkålen vokser fortere enn bonden rekker å høste den, og mye av kålen sprekker på grunn av varmen.

For jordbærprodusentene har det varme været ført til at store avlinger har vært klare for høsting til samme tid, og den raske modningen har gjort det utfordrende å få plukket bærene fort nok.

Vanskelige forhold for fôrproduksjonen sør for Trøndelag
Situasjonen er vanskelig for produksjon av grovfôr i hele landet sør for Trøndelag. Avlingene er jevnt over reduserte, men med lokale variasjoner avhengig av bla. jordsmonn og muligheter for tidlig førsteslått. Mange steder kom det ikke regn etter at åkeren var gjødslet, slik at næringen ikke kom plantene til gode i særlig grad. Dette har ført til at grovfôret har redusert kvalitet med tynne strå og lavt proteininnhold. Med fortsatt varmt og tørt vær reduseres stadig utsiktene til å kunne kompensere med en bra andre slått.

Mer om temaet