Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Svikt i honningproduksjonen

Bikuber i skogen (Copyright: LTWhite)

Føretak med vesentleg svikt i honningproduksjonen kan søke om erstatning. Svikten i honningproduksjon må vere som følge av klimatiske forhold, som det ikkje er mogleg å sikre seg mot. Ein føresetnad for erstatning er at du har meldt tidleg frå til kommunen om mogleg produksjonssvikt.

 • Meld frå om svikt i honningproduksjon

  Forskrifta krever at du melder frå til kommunen om moglegheita for svikt i honningproduksjonen ”uten ugrunnet opphold”. Det betyr i praksis at du må gje melding med ein gong du blir klar over at det kan bli svikt i honningproduksjonen på grunn av klimatiske forhold. Du kan ikkje vente til slynging for å fastslå skadeomfanget.

  Frist for å melde frå til kommunen er 15. september.

 • Hvordan søke?

  Fristen for å søke erstatning for svikt i honningproduskjon er 31. oktober det året produksjonsvikten oppsto.

  Søk elektronisk via innlogging i Altinn: Gå til søknadsskjema

  Bruk MinID eller BankID for å logge deg på.

  Når du søker elektronisk er en del av opplysningene dine fylt inn på forhånd, og du får veiledning underveis i høyre marg i det elektroniske søknadsskjemaet. Etter du har fylt ut søknaden klikker du på «Send inn» og søknaden blir automatisk sendt til kommunen.  Du får mulighet til å få tilsendt kvittering til e‑postadressen din. Kvitteringen gir deg trygghet for at du kan dokumentere at søknaden er sendt innen fristen.

  Du kan når som helst gå til «Mitt landbruksforetak» i Altinn for å se status for søknaden. Se også veiledning for pålogging.  Kontakt kommunen om du har spørsmål eller trenger hjelp med å fylle ut søknaden.

  Har du ikke mulighet til å søke elektronisk kan du søke på papirskjema som du finner i venstremenyen under menypunkt "Skjema". Søknaden skal sendes kommunen.

  Foretaket må på skadetidspunktet ha rett til produksjonstilskudd.

 • Krav til å forebygge tap

  Hele eller deler av erstatningen kan avkortes dersom foretaket ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte og gjort det som normalt kan forventes for å forebygge tap.

  Foretaket må legge til rette for sterke bifolk, forebygge sykdom og ha en tilpasset sykdoms-/parasittbehandling.

  Produksjonen kan være redusert som en følge av klimatiske forhold som birøkteren ikke kan sikre seg mot, for eksempel redusert blomstring og/eller dårlig flyvær. Redusert produksjon som følge av for eksempel sykdom eller oppsplitting av bifolk dekkes ikke.

 • Beregning av svikt i honningproduksjonen

  Bare produksjonssvikt som skyldes klimatiske forhold blir erstattet. Produksjonen må være mindre enn 70% av gjennomsnittsproduksjonen per bikube for å utløse grunnlag for erstatning. Søker må selv dekke en egenrisiko på 30% av gjennomsnittsproduksjonen.

  Gjennomsnittsproduksjonen blir beregnet ut fra dokumentert honningproduksjon i kg per bikube i produksjon siste tre år før skadeåret. Fra gjennomsnittsproduksjonen trekkes 30% egenrisiko, antall kilo honning produsert i skadeåret og produskjonssvikt som ikke er klimabetinget. Summen multipliseres med erstatningssatsen for honning. Du finner satsen i forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjonen.

  Dersom foretaket ditt er i en etablerings- eller nedbyggingsfase, kan fylkesmannen fastsette gjennomsnittsproduksjonen med utgangspunkt i produksjonsnivået hos sammenlignbare foretak i området.

  Maksimal utbetaling er 750 000 kroner. Beregnet erstatning under 5000 kroner utbetales ikke.

Kontakt

Elektroniske tjenester

Frister

  Lenker