Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Årsmelding 2016 – Statens naturskadefond

Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring. I 2016 ble det behandlet 1151 erstatningssøknader etter naturskadeloven, og tilkjent 109,7 millioner kroner i erstatning fra Statens naturskadefond.

Flom oppland 2013 overvømt jorde mot bygd 2 (Copyright: Liv Maren Mæhre Vold)

Et oversvømt jorde etter flom på Østlandet

Hva skjedde i 2016
I 2016 var det relativt få store naturskadehendelser, og det ble behandlet færre naturskadesaker etter den statlige erstatningsordningen enn i et gjennomsnittlig år. Året 2016 ble både startet og avsluttet med storm og kraftig vind. Storm skader først og fremst bygninger, som blir dekket av forsikring og ikke den statlige naturskadeerstatningen. Derfor ble antall saker til den statlige ordningen likevel lavt etter disse hendelsene.

Naturskadeerstatning de siste ti år
De siste ti årene har det i snitt vært behandlet 1500 erstatningskrav i året. Saksantallet har variert mye – fra 520 saker i 2009 til 3439 saker i 2012. Flom er den hyppigste skadeårsaken til statlige erstatningssaker, og 72 prosent av skadene de siste ti årene har vært flomskader. Store vårflommer på Østlandet i både 2011 og i 2013 bidro i sterk grad til mange naturskader og erstatningssaker, og det ble behandlet saker fra disse hendelsene helt frem til i 2015.

Ny naturskadeerstatningslov fra 1. januar 2017
Fra årsskiftet 2017 ble ny naturskadeerstatningslov innført. Den nye loven innebærer at Landbruksdirektoratet har fått ansvaret for å behandle søknadene og fastsette eventuell erstatning. Styret for statens naturskadefond videreføres ikke, og årsmeldingen for 2016 er derfor den aller siste årsmeldingen som gis ut fra styret.

Med den nye loven skal skadelidte selv dokumentere skaden og sende inn søknad elektronisk til Landbruksdirektoratet. Dersom skaden koster mer enn 50 000 kroner å reparere, må skadelidte innhente ett anbud, og hvis skaden koster mer enn 200 000 kroner å reparere, må skadelidte innhente to anbud.

Les mer om statlig naturskadeerstatning på www.naturskadeordningen.no. Her finner du også søknadsskjema og veiledning til søknad.

Les Statens Naturskadefond årsmeldingen 2016

Kontaktperson

Mer om temaet