Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

2017: 88 mill. kr fra staten etter naturskader

I fjor ga Landbruksdirektoratet tilsagn om til sammen 88 mill. kroner i naturskadeerstatning. Vestlandet, Innlandet og Sørlandet ble hardest rammet.

Utvik flomskader 2017 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Flommen i Utvik i 2017 ødela blant annet denne bringebærproduksjonen. Foto: Ellen Marie Ervik, Landbruksdirektoratet


Den statlige naturskadeordningen ble endret den 1.januar 2017. Da trådte den nye naturskadeerstatningsloven i kraft. Mens man før kontaktet lensmannen søker man nå direkte til Landbruksdirektoratet via nettsiden www.naturskadeordningen.no.

Den statlige naturskadeerstatningen kommer inn ved naturskader som ikke kan forsikres gjennom vanlig privat forsikring. Tallene for 2017 viser at Landbruksdirektoratet ga tilsagn om totalt 88 mill. kr, og at vi behandlet 634 søknader.

26,4 mill kroner til folk i Sogn og Fjordane
Flom og skred var de to naturulykkene som ga størst problemer i 2017. Sogn og Fjordane var det fylket som ble hardest rammet. Under flommen i slutten av juli ble Utvik og Gloppen kommuner mest berørt. Landsoversikten viser at Vestlandet og Innlandet ble særlig hardt rammet i 2017:

Statistikk_1

Til tross for flom i 2017 på Sørlandet og i Sogn og Fjordane, var det færre erstatningssøknader og lavere utbetalinger enn i et gjennomsnittsår for de siste ti årene.
- Skadene i fjor var godt under gjennomsnittet, og langt unna flomårene 2011 og 2013. Vi er glade for at tallene på skader var moderate i fjor. For de som rammes er det likevel hardt, sier Gunn Eide, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet.

Flom skadeårsak nummer 1
For den statlige naturskadeordningen er flom den største skadeårsaken i de fleste år tilbake i tid. Også i 2017 var flomskader det som førte til flest søknader om erstatning og størst utbetalinger. Hele 85 % av tilkjent erstatning gjaldt skade etter flom.

Statistikk_3 

Siden 2017 er det første året som Landbruksdirektoratet har hatt ansvaret for å forvalte den statlige naturskadeordningen, har vi undersøkt hvordan søkerne har oppfattet endringen. Undersøkelsen viser at hele 89% valgte å søke elektronisk. Mange melder også tilbake at de er fornøyd med at saksbehandlingen går meget raskt, og at det har blitt enklere å søke.

Veiskader og ødeleggelser på dyrkamark
2017-tallene viser at det er to gjengangere når man ser på hvilken type skade som folk søker erstatning for. Skader på veier og broer utgjorde nesten 40 millioner kr, mens skader på dyrka mark utgjorde nesten 20 millioner kr av erstatningene.

Statistikk_4

Statistikk_5

 

 

 

 

Kontaktperson