Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Har du krav på naturskadeerstatning etter flommen i Sør-Norge?

Har du, eller noen du kjenner, fått skader på eiendommen etter flommen i Sør-Norge? Den statlige naturskadeordningen kan dekke skader det ikke er mulig å forsikre med en privat forsikringsordning.

Flom i Eftedal (Copyright: SLF)

Naturskadeordningen kan gi erstatning for tap som ikke dekkes av annen forsikring.

 

Skader på blant annet boliger og fritidshus, garasjer og hageanlegg kan i de fleste tilfeller dekkes gjennom ditt forsikringsselskap. Den statlige naturskadeordningen kan dekke skader det ikke er mulig å forsikre med en privat forsikringsordning, for eksempel på private veier, broer og jordbruksarealer.

Landbruksdirektoratet har ansvaret for den statlige naturskadeordningen. For å søke om erstatning er det viktig å huske på at fristen for å søke er tre måneder etter at skaden oppstod. Søknaden må dokumenteres med gode bilder, kart og anbud. Les mer om hva som kreves for å søke her.

Du kan også lese mer om hva som dekkes, og hvordan ordningen fungerer, på våre nettsider www.naturskadeordningen.no. Her finnes også elektronisk søknadsskjema.

Kontaktperson

Elektroniske tjenester