Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Viktig informasjon til flomutsatte

Har du fått skader på eiendommen etter vårflommen er det to erstatningsordninger som er aktuelle; privat forsikring og den statlige naturskadeordningen.

Flom

Skader på bolig, fritidshus, garasje og hageanlegg o.l. kan i de fleste tilfeller dekkes gjennom ditt forsikringsselskap. Den statlige naturskadeordningen kan dekke skader det ikke er mulig å forsikre med privat forsikring, som for eksempel på private veier, broer og jordbruksarealer.

Når skade har skjedd
Ved skade, eller mistanke om skade, er det svært viktig å sørge for god dokumentasjon. Ta bilder og beskriv skaden. Gjør det du kan for å forhindre ytterligere skader.

Fristen for å søke
Landbruksdirektoratet har ansvaret for den statlige naturskadeordningen. Husk at fristen for å søke er tre måneder etter at skaden oppstod. Søknaden må dokumenteres med bilder, kart og anbud.

Les mer om den statlige erstatningsordningen og hvordan du søker på www.naturskadeordningen.no. Her finner du også elektronisk søknad.

 

Foto på forsiden: Liv Maren Mæhre